top of page

Grønt fiskeri i den blå åker

Vestland fylke bevilger 165 millioner!

Vestland fylke har nå garantert en forskuttering på 165 millioner til Bømlo Fiskerihavn. Dette er fantastiske nyheter og gjør at moloen vil bli en realitet! Fiskerihavnen blir viktig for hele regionen, og vil skape betydelige ringvirkninger. Havnen er blant annet tenkt å huse industrikaier, nye og større fiskemottak/slakteri, produksjon av sjømat, røykeri, frysehall i fjell, fiskeriservicenæring, landbasert oppdrett og base for hav-basert oppdrett. Arbeidet skal ut i anbudsrunde før en håper på byggestart over nyttår. Den store fiskeflåten på Bømlo ser endelig ut til å kunne få en skikkelig hjemmehavn!

- Dette er jo bare stort, dette har vi jobbet med så lenge. Bømlo er en stor fiskeri- og oppdrettskommune og nå får vi utviklet næringen. Nå skal vi høste det havet har å by på og kanskje også bearbeide fisken istedet for at den blir sendt rundt i verden. Vi har store tanker om hva som kan etableres der ute, sier styreleder for Bømlo Fiskerihavn, Ståle A. Vorland.

- Prosjektet er gryteklart og det vil gå rask tid til realisering. Det er en viktig beskjed å gi nå i koronatiden. Det er mange som vil være med å bygge dette. Tor Andre Ljosland KRF.

Møte Hovlandshagen 20.02 

Den 20.02 ble det gjennomført et møte med lokale, regionale og sentrale politikere, næringsliv og innbyggere i Langevåg og Bømlo, i Eidesvik Havfiske sitt nye notbøteri. Både store og mindre båter tilknyttet fiskeri og oppdrett var med og kjørte konvoi fra Leirvik til Langevåg, med politikere om bord. 

 

Dette ble en tydelig fremvisning av Bømlo Fiskerihavn, og i kjent stil på Langevåg så møtte bygdefolket opp i stor bravo. Bømlo Fiskerihavn ønsker å takke alle som bidro og møtte opp på møtet! Vi estimerer at det var rundt 600 personer innom. Dette er med på å understreke for politikerne viktigheten av prosjektet og det engasjementet som er her i regionen for realiseringen av Bømlo Fiskerihavn. 

Takk!

Screenshot_20200220-130702_VesselFinder.
20200220_133504.jpg
20200220_144546.jpg
20200220_153117.jpg

Prosjektet

Bømlo Fiskerihavn er eit prosjekt som tek sikte på å etablere ei fiskerihamn på industri-/hamneområdet som ligg i Hovlandshagen på Langevåg, heilt sør på Bømlo.

Kostnadsoverslaget er pr. 2018 på 197 mill. kroner. Prosjektet ligg i Nasjonalt Transportplan på «høg ramme» frå 2024–2029. Me jobbar iherdig for å få dette framskunda, og gjerne ned i middels ramme.

 

Ei ny hamn vil femdoble kapasiteten og gje grunnlag for eit næringsareal på land på 220 000 kvadratmeter.               

 

Det er etablert ei arbeidsgruppe på åtte personar som arbeidar med prosjektet.

Bømlo Fiskerihavn

Bømlo Fiskerihavn

Play Video

Kontakt oss

Ordfører Sammy Olsen    Bømlo kommune     Tlf 957 84 335

Lars Magne Eidesvik      Eidesvik havfiske         Tlf 905 69 611

Ståle A. Vorland       Styreleder                            Tlf 489 91 850

Lars Solberg       Daglig leder                               Tlf 90843777

contact

Opplev Bømlo!

 

På siden til Opplev Bømlo kan en se alle de flotte muligheten som vår øy tilbyr. 

Alt fra handel, opplevelser og overnattinger kan en finne et svar på her!

bottom of page