top of page
Fiskerihamn-40.jpg

Grønt fiskeri i den blå åker

Bømlo er ein av de største fiskerikommunane i landet med eit ungt og optimistisk fiskerimiljø – ei næring som er veksande. Ei ny fiskerihamn er avgjerande for ei vidare berekraftig utvikling i Bømlo kommune.
 
I tillegg vil utbygginga bidra til å oppretthalde og vidareutvikle ein unik kompetanse innen pelagisk fisk og havbruk.
Bømlo_Fiskerihamn04.jpg
Bømlo_Fiskerihamn03.jpg
bottom of page